Doprava:
Uloženka.cz


Zasilkovna.cz

DPD

Česka Pošta


Partneři:
tabor HUTE
Hell.cz
HyperZboží.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu dle propozic objednatele.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající je povinnen takto s nimi zacházet.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně ( 2killers@2killers.com ) požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (dlouhodobě nedostatkové zboží, prudký nárůst kurzu cizích měn), nedohodne-li se s kupujícím na jiném způsobu plnění.

 

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a doběrečného.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku před jejím potvrzením ze strany prodávajícího.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

e) V případě objednání zboží, které není momentálně skladem, je uvedená cena pouze orientační a může se měnit

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku e-mail: 2killers@2killers.com, má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Zboží, které bude spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a nejlépe s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
TZN. nevrátit Kupujícímu plnou částku, v případě, že věc je opotřebovaná, poškozená nebo nekompletní.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující (poštovné atd.)

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ